Usein esille tulevia 

kompastuskiviä suunnittelussa ja toteutuksessa


 

Ulko-alueet – kulkuväylät

Kulkuväylät vapaaksi kaikista kaivoista ja kaivon kansista kaikessa rakentamisessa. Voimakkaita erisuuntaisia kallistuksia tulee välttää. Sadevesien poistoon käytetään kulkuväylien reunoilla tai poikittain väylällä olevia ritiläkantisia pitkiä kouruja, jotta kulkureitit ovat esteettömiä.

1 2

 
  
Kallistukset kaivon ympärillä tai kaivojen epäonnistunut asennus tai sijoitus haittaa kulkemista.
 
3 4 B
 


 

Sisäänkäynnit

Kaikki käyttävät samaa reittiä. Sisäänkäyntialueet tehdään maastonmuokkauksella esteettömiksi sisäänkäyntioville asti, ilman erillisiä pyörätuoliluiskia ja portaita. Maastonmuokkauksessa huomioidaan erityisesti kaltevuudet. 
 
5 6 


Ei näin:
7 8
 
Jos vaikeiden maasto-olosuhteiden vuoksi joudutaan kuitenkin tekemään luiska, on huomioitava myös sisäänkäyntitasanteen turvallisuus sekä riittävä koko. Luiskan ja tasanteen suunnittelussa huomioidaan sulanapito ja lumen kertymisen estäminen.
 

Sisäänkäyntiovelta lähtevät kaltevat luiskat eivät saa johtaa kaltevana suoraan portaille, jottei pyörätuolilla vahingossa ajauduta vauhdilla portaikkoon.
 
Ei näin:

9Ei yhden tai kahden askeleen tasoeroja ulkona eikä sisätiloissa.
 
10 11
  
 
 
Portaissa tulee olla vähintään 3 nousua. Käsijohteen tulee ulottua 300 mm viimeisen porrasaskelman reunan yli. Puolet 300 mm mitasta voidaan taivuttaa portaasta poispäin, jos seinä loppuu portaan kohdalla ja kaiteenpää jäisi törröttämään vaarallisesti.
 
12. Ulkoportaat 2.5
 


  

Sisäänkäyntien kynnyksettömyys

Sisäänkäynnit tehdään täysin esteettömiksi 0-kynnyksin, koska 20 mm kynnys on useasti este ja vaatii avustajaa sen ylittämiseksi.
 
13
 
14 15
 
 
 
Esteettömiä 0-kynnys ratkaisuja ulko-ovissa. Jalkasäleikön suurin säleväli on 5 mm.
 
16
 
 
 
Jos jostain syystä kuitenkin tarvitaan 20 mm:n kynnys, se ei saa olla pystyreunainen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei kynnys toteutuksen jälkeen ole 30–40 mm, jota yritetään selittää esim. rakentamisen sallituilla toleransseilla. Esteetön kulku saattaa päättyä ulko-ovelle, jos ovessa on 20–30 mm pystyreunainen kynnys, jolloin jälkeenpäin joudutaan tekemään huonoja apuluiskia.
 
Ei näin:
 
18 19
 
 
Eikä näin,
jossa kynnys muodostuu useista noin 20 mm:n korkuisista pystyreunaisista osista: 
 
20 21
 


  

Tuulikaapit 

Tuulikaappien mitoitus tulee olla riittävän väljä. Alla joitakin esimerkkejä: 
 
Tuulikaappi 2017 05 10 19.06.58
 
Ovileveydet poistumisteiden mitoitusvaatimusten mukaan.
 


 

Terassit ja parvekkeet

Terassit ja parvekkeet tehdään 0-kynnyksin ilman luiskauksia. Muistettava myös riittävät ovileveydet pyörätuolilla liikkumiseen tai esim. sänkykuljetuksiin. 10M ulko- ovi ei aina riitä, ellei se avaudu varmasti riittävästi. Oven paksuus saattaa kaventaa kulkutilaa juuri sen verran, että ovesta ei mahdu, jos ovi aukeaa vain 90 astetta. Yleensä riittää 11M ovi, mutta levikkeellinen 10+4M tai 10+5M ovi toimii aina hyvin.
 
23     

 
Esteettömästi terassille ja parvekkeelle.
 
24 25
 
 
Ei näin:
 
26 27
 
Kynnys on aina este.
 


 

Käytävät ja oviympäristöt

Ovet asuinhuoneissa, käytävillä ja porrashuoneissa sekä kulkuväylien leveys.
400 mm:n vapaa mitta oven aukeamispuolella molemmin puolin ovea. Käyttämällä levikkeellistä 10+4M tai 10+5M ovea ei voi epäonnistua.

 
28
 

 
 
Vasemmalla ovet ja oven pielialue oikein. Oikealla ovien pielialue on huoneen puolella liian kapea.

 
29 30
 

Hoivarakennuksissa huoneisiin päin avautuvat levikkeelliset ovet on yleensä parempi ratkaisu kuin käytäville tai yleistiloihin avautuvat yksilehtiset leveät ovet. Törmäysvaara pienenee ja kulkuväylät pysyvät vapaampina. 


31. Antinkoti5

 
Käytävien leveyksien on oltava riittäviä ovien lisäksi, jotta sängyn siirto huoneeseen tai huoneesta ulos onnistuu esim. hoivakodeissa.

Kaytava Leveys

Mikäli ovet avautuvat käytävälle päin, on huomioitava käytävän riittävä leveys, ja ovet sijoitetaan syvennyksiin siten, että estetään niihin törmääminen käytävällä.

 
Ei näin:

33 34

 

 
Ovileveys ryhmäkotityyppisessä asumisessa, jossa on mm. sänkykuljetusta:
 
Ovileveys

Levikkeellisen 10+4M tai 10+5M oven etuja verrattuna 11–12M levyiseen oveen:

  • kevyempi käyttää normaalikäytössä, kuin yksilehtiset leveät ovet 
  • varmistaa aina riittävän tilan (400 mm) oviympäristössä 
  • varmistaa paremmin sänkykuljetuksen.

Ovia ei saa varustaa ovensulkimilla! 
 
 
 
Ovien kynnyksettömyys tehdään laskeutuvin tiivistekynnyksin tai magneettikynnyksin.
 
36
 
 
 
Osastoivat ovet sekä porrashuoneiden ja poistumisteiden palo-ovet voidaan tehdä täysin kynnyksettöminä. Hissit sijaitsevat usein näiden ovien takana.
 
37 38
 

Ei näin:
 
39 40
 
 
Märkätiloihin voidaan asentaa täysin esteetön kynnyskaivoratkaisu:
 
41
 

Käytävien leveyksien on oltava riittäviä ovien lisäksi, jotta sängyn siirto huoneeseen tai huoneesta ulos onnistuu esim. hoivakodeissa.


 

Ikkunat ja lasipinnat

Asuinhuoneiden ikkunoiden alareunan sijoitus riittävän alas (max. 400–600 mm lattiasta), jotta sängystäkin näkyy hyvin ulos. Huomioitava myös turvalasivaatimukset.
 
45 46
 
 
Lattiaan asti ulottuvien ikkunoiden ja ovien riittävän selvä merkitseminen törmäämisen estämiseksi:

47 48
 
49 50
 

Ei näin:
 
51 52
 


 

Yhteiset ruokailutilat

Yhteisissä ruokailutiloissa on huomioitava kulkuväylien riittävyys ja pyörätuolilla pääsy pöydän ääreen. Apuvälineitä käyttävien henkilöiden ruokailutilojen mitoitus oikean kokoisilla pöydillä, esim. neljän hengen pöytä on vähintään 1000 x 1600 mm. Lisäksi tiloihin tarvitaan väljyyttä runsaita apuvälineitä varten.

44 45
 


 

Asuinhuoneiden wc- ja suihkutilat

Toiminnallisesti hyvä lopputulos saavutetaan, kun wc-istuin ja muut kalusteet sijoitetaan lähekkäin viereisille seinille. Wc-istuimelta käsin ulotutaan helposti ilman kehon kiertoliikettä muihin vesikalusteisiin.

Malliratkaisuja asunnon kylpyhuoneesta 1300 mm:n vapaalla tilalla seinä- kiinnitteisellä wc-istuimella ja lattiakiinnitteisellä mallilla. Lattiakiinnitteisessä mallissa wc-istuimen takana on n.150 mm:n vapaa tila, joka mahdollistaa reunakaivon asentamisen, helpottaa mahdollista avustamista ja siivousta.

Malliwc1 2017 05 10 19.16.29
 
 

Malliratkaisuja asunnon kylpyhuoneesta 1500 mm:n vapaalla tilalla liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle.
 
Malliwc2 2017 05 10 19.17.46

Mallihuoneet mahdollistavat myöhemmin asennettavat tukikaiteet, jotka piirroksissa esitetty katkoviivoin.
 
 

Kynnyskaivo-reunakaivo -yhdistelmällä ja tilan loivalla kallistuksella vain yhteen suuntaan vältytään voimakkailta erisuuntaisilta kallistuksilta lattiakaivon ympärillä. Apuvälineiden kanssa on turvallisempi liikkua. Lisäksi tilassa voidaan käyttää suurempia lattialaattoja, jolloin vaikeammin puhdistettavat saumat myös vähenevät.

60 61

Vesijohdot ja viemärit asennetaan piiloasennuksina seinäliitännöin hygieenisistä, toiminnallisista ja turvallisuussyistä.
 
 
Ei näin:
Lattiakaivo kallistuksineen sijaitsee jalkojen alla suihkuistuimelta noustessa. Parempi sijoitus on suihkuistuimen alla lähellä seinää.
Wc-istuimeen suoraan kiinnitetyt tukikaiteet eivät ole aina riittävän tukeva ratkaisu.
 
62
 

Jos vesijohtoja ei saada seinän sisään (esim. peruskorjauksissa) ja ne joudutaan asentamaan pintaan, niin esim. suihkulle tulevat johdot täytyy tuoda hanalle alakautta, ettei niistä vahingossa oteta tukea, jolloin ne irtoavat tai niissä voi polttaa esim. kätensä.
 
63
 


 

Yleinen wc-tila, esteetön wc

Julkisissa rakennuksissa on hyvä olla kaksi esteetöntä wc-tilaa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Nämä käyvät kaikille, myös henkilöille, joilla toimii vain toinen puoli. Pesuallas sijoittuu lähemmäksi wc-istuimen toista puolta ja toiselle puolelle jää siirtymätila. Ulottuminen istuimelta altaalle onnistuu. Oven ulkopuolella on symboli- merkintä wc-tilan kätisyydestä. Jos tilaa on vähemmän käytettävissä, voidaan tehdä yksi wc-tila kaksipuoleisella altaalla, jolloin tilassa on kaksi wc-istuinta. Nämä ovat toimivia ratkaisuja verrattuna ratkaisuihin, joissa wc-istuin on keskellä huonetta, jolloin ei yletä juuri mihinkään ja wc-paperin sijoitusta ei ole mietitty lainkaan.

 
Esimerkki toimivasta esteettömästä wc-tilaparista, jossa on seinäkiinnitteinen wc- istuin. Nykyisistä määräyksistä poiketen wc-istuimen takana ei ole 300 mm:n vapaata tilaa. Vapaa tila on kuitenkin huomioitu wc-istuimen vierellä, jossa se toiminnallisesti tarvitaan.
 
Yleinen Wc 017 05 11 12.21.22


Ulkomaisia siistejä ratkaisuja, jossa esimerkiksi kaikki putket on asennettu piiloon.
 
54 55
   
 
Ei viemärin liitäntää suoraan lattiakaivoon – se estää pyörätuolikäyttöä, lisäksi kompastumis- ja rikkoontumisvaara.
 
Siis ei näin:
 
56 57
  
Eikä näin: wc-istuimeen suoraan kiinnitetyt tukikaiteet eivät ole aina riittävän tukeva ratkaisu. Wc-paperin sijoitusta ei ole suunniteltu, roskakori on esteenä, suihkulle ei ylety.
 
58 59
    


 

Kalustus ja varustus

Asunnoissa jääkaappi sijoitetaan korotettuna lattiatasoa ylemmäksi ja pöytätason alle mieluummin laatikot, jotka ovat toimivampia ja käytettävämpiä kuin hyllykaapit. Asunnossa astianpesukoneen sijoitus voi olla lattiatasosta lähtien, mutta henkilö- kunnan käyttöön tuleva astianpesukone ergonomisista syistä aina korotettuna lattiatasoa ylemmäksi. Esteettömässä asunnossa mikrouunin paikka on alempana, jotta se on pyörätuolista käytettävissä.
 
64 65
 

Ei näin:
 
66 87
 
 
Pikapalopostit tmv. varusteet aina upotettuna seinään tai kalusteryhmään.
 
68 69
 
Törmäysvaara on hyvin suuri, kun pikapalopostit tulevat ulos seinäpinnasta.
Ei näin:
 
70 71
 


 

Valaistus ja luonnonvalo

Vastavalon eliminointi – käytävän päätyikkuna tuottaa voimakkaan vastavalon. Parempi ratkaisu on sivuvalo käytävän sivulta. Suora voimakas päätyikkunasta tuleva valo eliminoidaan esimerkiksi ritilöillä, kaihtimilla tms.
 
72 73
 
 
Ei näin:
 
Vastavalo 74 75

 
 
Keittiövalaistuksen sijoitus epäsuorasti siten, että tilassa olevat henkilöt eivät häikäisty.
 
76


Ei näin! Kalusteen alla takaseinässä oleva valo häikäisee.
 
77
 


 

Värit ja tummuuskontrastit

Värit ja tummuuskontrastit on huomioitava huolellisesti. Kaikki törmäysalttiit pilarit, pilasterit tai muut sellaiset on hyvä erottaa muusta ympäristöstä havaittaviksi eri tummuusasteisella värityksellä.
 
78 79
 
Kontrasti 80 81 82
 


Ei näin:

83
 
84 85
 


 
Kaikki piirrokset; Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy
Valokuvat: 47, 63, 67, 78 Jussi Tiainen
Muut valokuvat: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy